Športový deň Práporu ISTAR Prešov

Profesionálni vojaci počas celého roka absolvujú množstvo výcvikov, ktoré kladú vysokú náročnosť na fyzickú aj psychickú pripravenosť. Športový deň veliteľa práporu má byť vyvrcholením ich športovej aktivity a zároveň dňom, ktorý má spĺňať aj kompenzačný charakter náročnosti vojenskej služby.

Dňa 16. augusta 2019 organizoval veliteľ Práporu ISTAR (ďalej prISTAR) športový deň, ktorého sa zúčastnilo 207 profesionálnych vojakov vrátane civilných zamestnancov. Súčasťou športového dňa bolo viacero športových aktivít. Cieľom tohto dňa bolo zapojiť do športovania čo najväčší počet ľudí a hlavne vybranými aktivitami zvýšiť ich pripravenosť ako psychickú, tak fyzickú. Rovnako stmelenie kolektívu je jedným z dôležitých cieľov. Jednou z disciplín bol už tradičný floorbalový zápas príslušníkov prISTAR, ktorý sa odohral v športových priestoroch Vrtuľníkového krídla Prešov. V rovnakom čase sa vybralo na cykloturistiku niekoľko odvážlivcov, ktorí si trúfli zvládnuť náročnú trasu vedúcu z kasární na Šarišský hrad, následne Kapušiansky hrad a späť do priestorov útvaru. Ďalšou tradičnou disciplínou bolo plávanie v bazénoch Aquaparku Delňa Prešov. Počas celého dňa mohli príslušníci prISTAR využívať aj prápornú posilňovňu a zacvičiť si aj s novými cvičebnými pomôckami a materiálom, ktoré sme mohli nakúpiť vďaka podpore Vojenskej podpornej nadácie.

Športový deň prispel k upevneniu jednoty kolektívu, k uspokojeniu potrieb, záľub a záujmov príslušníkov prISTAR, čím bol naplnený aj zámer v zmysle „Nariadenia veliteľa prISTAR pre výcvik“ v oblasti telesnej prípravy.

https://www.ossr.sk/86793/?pg=1