Športový deň veliteľa 1. mechanizovanej roty 12. mpr Nitra

Zašportovať a oddýchnuť si od každodenných povinností bolo cieľom športového dňa 1. mechanizovanej roty, ktorý sa konal dňa 6. mája v športovom areály obce Mojmírovce.

Športový deň organizoval veliteľ roty kapitán Miroslav Osif. Najväčší záujem bol o futbal, florbal a preťahovanie lanom. V individuálnych disciplínach si súťažiaci zmerali svoje schopnosti v stolnom tenise a skoku do diaľky z miesta. Pre ostatných športu chtivých boli pripravené aj iné športy, ako tenis, nohejbal a bedminton.

Medzi jednotlivými družstvami počas súťaženia prepukla zdravá rivalita, ale zápasy boli v duchu fair-play, za stáleho povzbudzovania divákov. Na záverečnom vyhodnotení veliteľ roty odmenil najlepších a vyzdvihol úroveň jednotlivých hlavne florbalových zápolení.

Úroveň športového dňa a zabezpečenie boli na vysokej úrovni hlavne vďaka finančnej podpore vojenskej podpornej nadácie, bez ktorej by nebolo možné takéto podujatie zorganizovať. Pridelené finančné prostriedky boli použité na zakúpenie cien, pohárov pre víťazov, ako aj občerstvenie a prenájom športovísk.

53827_obr 53828_obr1 53828_obr3 (1) 53829_obr1 53829_obr253828_obr2