Športový deň veliteľa práporu logistiky Hlohovec

Dňa 29. júna 2018 zahájil veliteľ práporu podplukovník Richard Beniak športový deň v obci Tepličky. Účastníci mali možnosť si preveriť svoju fyzickú zdatnosť v rôznych disciplínach ako mini futbal, stolný tenis, crossfit, v hode šípkou a bedmintone.
V minifutbale vyhral tím roty zásob, v stolnom tenise vojak prvého stupňa Radovan Krigovský a v crossfite čatár Andrej Zachar. Po vykonaní disciplín bol účastníkom podávaný ,,pravý vojenský“ guláš.
Veliteľ práporu poďakoval všetkým súťažiacim za ich aktívny prístup a poďakoval taktiež poručíkovi Erikovi Fortunovi za prípravu a organizáciu celého športového dňa.
Športový deň bol organizovaný aj vďaka finančnej podpore z vojenskej podpornej nadácie.

http://www.mil.sk/79095/?pg=1