Športový deň veliteľa roty bojovej podpory

Príslušníci roty bojovej podpory nitrianskeho 12. mechanizovaného práporu zorganizovali dňa 2. decembra športový deň. Ten sa už pravidelne koná každý rok pri príležitosti sviatku svätej Barbory, patrónky všetkých  delostrelcov.

Vojaci z nitrianskej roty si s chuťou zasúťažili vo viacerých disciplínach. Už tradične sa veľkému záujmu tešil stolnotenisový turnaj a silový trojboj, ktorý bol aj vďaka možnostiam spolupráce s Vojenskou podpornou nadáciou doplnený o novú disciplínu, výdrž v držaní kettlebellu. Súprava kettlebellov bola zakúpená a odovzdaná rote práve s pričinením spomínanej organizácie.

Víťazom trojboja sa stal vojak Pavol Krchňavý z mínometnej čaty. Najsilnejšiemu vojakovi roty odovzdal putovný pohár „Sväto-Barborského siláka“ víťaz minulého roka slobodník Branislav Gažovič. Veliteľ roty, nadporučík Peter Bystriansky, vyjadril záverom spokojnosť s priebehom zamestnania a ocenil iniciatívu a športové nasadenie všetkých súťažiacich.

http://www.12mpr.mil.sk/66665/?pg=1

66665_obr 66666_obr1 66666_obr2 66666_obr3 66666_obr4 66667_obr1 66667_obr2 66667_obr3