Športový deň veliteľstva 2.mb podporený Vojenskou podpornou nadáciou

    Príslušníci veliteľstva 2. mechanizovanej brigády (2.mb) sa dňa 23. decembra 2016 zúčastnili posledného spoločného zamestnania – športového dňa veliteľa 2.mb, ktoré sa nieslo v znamení športových aktivít a upevňovaní kolektívu po splnení náročných úloh v tomto výcvikovom roku.

       Športový deň bol rozdelený do dvoch častí kde súťažechtiví záujemcovia pretekali v priestoroch Aquaparku Delňa v plaveckých disciplínach jednotlivcov na 50 metrov a 100 metrov voľným štýlom a štafete družstiev na 300 metrov. Druhá polovica „potila krv“ v priestoroch športového zariadenia veliteľstva 2.mb, pre ktoré sa prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie podarilo zabezpečiť nový športový materiál, ktorý rozšíril kondičné možnosti efektívnejšieho využitia v rámci športového dňa a naďalej bude slúžiť na rozvoj všeobecných pohybových schopností príslušníkov veliteľstva 2.mb, počas vykonávania služobnej telesnej prípravy aj v ďalšom období.

       Celé toto zamestnanie prinieslo pomyselnú bodku za náročným výcvikovým rokom, čo zhodnotil aj riadiaci zamestnania podplukovník Maroš Kmec náčelník odboru operačného plánovania a riadenia, v rámci záverečného vyhodnotenia  dňa

http://www.mil.sk/66831/?pg=1

66831_obrtop 66832_obr1 66832_obr2 66832_obr3 66832_obr4 66833_obr1