Športový duch ČS PSR opäť ožil

Príslušníci Čestnej stráže prezidenta SR disponujú okrem vysokej odbornosti a profesionality aj fyzickou zdatnosťou, ktorú vytrvalo preukazujú na rôznych športových podujatiach v rámci rezortu i mimo neho.

Súťaživého ducha Čestnej stráže prezidenta SR bolo cítiť medzi príslušníkmi útvaru aj v stredu, 21. septembra počas športového dňa veliteľa ČS PSR.

Športový deň otvoril nástupom na futbalovom ihrisku v obci Nový Svet veliteľ útvaru plukovník Miroslav Ištván a náčelník štábu ČS PSR podplukovník Andrej Tvrdoň. Člen komisie športového dňa kapitán Vladimír Rakovič v úvode podujatia oboznámil príslušníkov útvaru s jednotlivými súťažnými disciplínami a bezpečnostnými opatreniami.

Od skorých ranných hodín dýchali športoviská ihriska adrenalínom. Počas športového dňa si mohli príslušníci útvaru preveriť svoju rýchlosť, silu a vytrvalosť v rôznych športových disciplínach (futbal, bedminton). Pre príslušníkov útvaru bola pripravená aj zábavná športová disciplína s názvom ,,Moták“, pri ktorej museli súťažiaci preukázať sústredenosť a koordináciu pohybov.

Medzi súťažiacimi už tradične zožali veľký úspech silové disciplíny: preťahovanie lanom a ,,Silný muž ČS PSR“. Strongmen ako sa tejto súťaži zvykne hovoriť obsahoval viaceré zaujímavé silové disciplíny (prevracanie ,,obrej,, pneumatiky na čas, beh s 50 kg bremenom po trati dlhej 40 m, držanie 13 kg činiek v upažení, ťahanie vozidla Nissan Pathfinder po trati dlhej 15 m).

Na záver si čestné jednotky, spolu s rotou podpory velenia, veliteľstvom a štábom ČS PSR zmerali svoje sily v disciplíne preťahovanie lana. Po športovom nasadení si príslušníci útvaru spoločne pochutili na vojenskom guláši.

Pred vyhodnotením športového dňa sa veliteľ útvaru poďakoval starostovi obce pánovi Dušanovi Šebeňovi a poslancovi obecného zastupiteľstva pánovi Štefanovi Hrubému (r. 1980-1989 veliteľ 318. strážneho práporu-predchodcu ČS PSR) za spoluprácu.

,,Vážení príslušníci útvaru, dovoľte mi, poďakovať sa všetkým Vám, ktorí ste prispeli svojimi ,,2%“ z dane z príjmov na Vojenskú podpornú nadáciu ČS PSR. Časť finančných prostriedkov bola použitá na zakúpenie športových dresov, športového náradia a športových pomôcok, čím sa podarilo modernizovať športoviská v rámci útvaru. Verím, že aj budúci rok sa nájdu ľudia, ktorí sa rozhodnú poukázať svoje ,,2%,, pre náš útvar,“ zdôraznil vo svojom príhovore plukovník Ištván.

Výsledková listina športového dňa veliteľa ČS PSR:

 

Futbal:

1.       Družstvo Roty podpory velenia
2.       Družstvo 1. Roty ČS PSR (A mužstvo)
3.       Družstvo 2. Roty ČS PSR (A mužstvo)
Bedminton:
1.       voj. 2. st. Michaela Čajková (RPV)
2.       voj. 2. st. Juraj Synak (1. Rota. ČS PSR)
3.       voj. 2. st. Matúš Balej (1. Rota ČS PSR)

Súťažná disciplína ,,Moták“:

1.         voj. 2. st. Róbert Lörincz (1. Rota ČS PSR)
2.         voj. 2. st. Juraj Synak (1. Rota. ČS PSR)
3.         rtn. Patrik Mareš (1. Rota ČS PSR)

Preťahovanie lanom:

1.         Družstvo 2. Roty ČS PSR
2.         Družstvo Veliteľstva a štábu

3.         Družstvo 1. Roty ČS PSR

Silný muž ČS PSR:

1.       čat. Peter Zachar (2. Rota ČS PSR)
2.       rtn. Patrik Mareš (1. Rota ČS PSR)
3.       rtn. Branislav Gajdoš (2. Rota ČS PSR)
64467_obr1 64468_obr1 64477_obr1 64476_obr1 64475_obr1 64474_obr1 64473_obr1 64472_obr1 64469_obr1 64478_obr1 64460_obr-1 64461_obr1 64462_obr1 64463_obr1 64464_obr1 64466_obr1