Strelecká súťaž aj s našou podporou

Klub Kežmarok hodnotí streľby 20.9.2013

XII. ročník medzinárodných streleckých pretekov v Kežmarku

Pri príležitosti dňa Ozbrojených síl bol dňa 20. septembra 2013 v Kežmarku na krytej strelnici Majer pod lesom vykonaný XII. ročník Medzinárodných streleckých pretekov v streľbe Pištole vz. 82 a v streľbe zo Samopalu vz.58. Zároveň bol vykonaný II. ročník súťaže o Putovný pohár prezidenta ZVSR pre najlepšie hodnotené strelecké družstvo ZVSR a I. ročník súťaže o Putovný pohár prednostu Okresného úradu Kežmarok. Vzhľadom na to, že Ozbrojené sily SR neboli ochotné streleckú súťaž materiálne, technicky a personálne podporiť, oslovil Zväz vojakov SR klub Kežmarok predstaviteľov štátnej a verejnej správy, občianske združenia a kluby mesta a okresu Kežmarok. V spolupráci s Okresným úradom Kežmarok, Okresným riaditeľstvom policajného zboru Kežmarok, s občianskym združením „Strelecký klub PZ Kežmarok“, s občianskym združením „Vojenský priestor Javorina“ sa na posednú chvíľu podarilo klubu ZVSR Kežmarok uvedenú akciu vykonať. Za finančnú pomoc treba poďakovať Ústrednej rade ZVSR, odborom PZ, Vojenská podporná nadácia ako i všetkým účastníkom streleckých pretekov.

Strelieb sa zúčastnilo 22 trojčlenných družstiev , z toho 10 družstiev Klubov Zväzu vojakov . Ďalšie družstvá boli príslušníci policajného zboru, zástupcovia mesta a okresu Kežmarok a hostia, ktorí sa zúčastnili Medzinárodnej súťaže. Jednalo sa o družstvo Rezerwistow Poľska z mesta Bochňa a družstvo Ukrajiny z mesta Boršev, v čele ktorého stál primátor mesta plk.v.v. Ivan BAŠŇAK a družstvo polície z Newého Targu. Celkom sa akcie zúčastnilo 92 osôb. Obmedzenie účasti väčšieho počtu klubov ZVSR bolo z dôvodu obmedzeného množstva munície a z kapacitných dôvodov strelnice.

Najlepšie výsledky v družstvách dosiahol a pohár prednostu OÚ Kežmarok – družstvo KV Dolný Kubín. (počet bodov 371), druhé miesto obsadilo družstvo Odborov ORPZ Kežmarok 1 (počet bodov 368), tretie miesto obsadilo družstvo OZ Strelecký klub ORPZ 1 (počet bodov 355).

Najlepšie výsledky v jednotlivcoch – muži dosiahol mjr.v.v. VEREŠPEJ z družstva KV Kežmarok I. (počet bodov 135), druhé miesto obsadil p. UGRAY z družstva Mestskej polície Kežmarok (počet bodov 133), tretie miesto obsadil kpt.r.w .KUKLA z družstva Rezerwistov Bochňa (počet bodov 128)

Najlepšie výsledky v streľbe z Pi.vz.82 dosiahol pplk.v.v. NOVÁK z družstva KV Dolný Kubín (počet bodov 66).

Najlepšie výsledky v streľbe z Sa.vz.58 dosiahol mjr.v.v. VEREŠPEJ z družstva KV Kežmarok I. (počet bodov 92).

Najlepšie výsledky v jednotlivcoch – ženy dosiahla p. ŽIVICKÁ z družstva Okresný úrad Kežmarok II (počet bodov 92).

Najlepšie výsledky v medzinárodnej súťaži v družstiev – dosiahol Klub Rezerwistov Bochňa – Poľsko (počet bodov 364).

Putovný pohár prednostu OÚ Kežmarok I. ročník si v roku 2013 si odnieslo družstvo Odborov ORPZ Kežmarok 1

Putovný pohár prezidenta ZVSR II. ročník si v roku 2013 si odnieslo družstvo KV Dolný Kubín.

Samotná súťaž bola vykonávaná v krásnom prostredí krytej strelnice Majer pod lesom Ľubica za krásneho slnečného počasia, čo prispelo k pohode strelcov. Obohatením programu bola ukážka ručných zbraní Československej armády zo zbierky p. KOTORU. Na podujatí sa zúčastnil prednosta OÚ Kežmarok p. FERENČÁK, riaditeľ ORPZ Kežmarok plk. MARHEFKA, primátor mesta Kežmarok p. ŠAJTLAVA, člen ÚRZVSR pplk.v.v. OVŠÁK, čestný hosť p. GAŠPAR. Na podujatí vyznamenal predseda klubu Rezerwi poľskej N1 práporčík ALEKSADROVICS medailou za spoluprácu pplk.v.v. ŽÁČIKA, npráp.v.v. VYROUBALA a rtn.v.v. BEIHOFFNERA. Po streľbách nechýbalo ani občerstvenie v podobe dobrého jelenieho guľášu . Predseda KV Kežmarok pplk. v.v. Ing. Jozef ŽÁČIK sa v príhovore poďakoval prítomným za účasť a zdarný priebeh celého podujatia . Ďalej sa poďakoval menovite všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a na riadení medzinárodnej streleckej súťaže.
V roku 2014 chceme XIII. ročník ( Streľby z ručných zbraní pri príležitosti osláv dňa Ozbrojených síl SR ) vykonať 19. septembra 2014.

Celý článok nájdete http://www.zvazvojakov.sk/2013/09/klub-kezmarok-hodnoti-strelby-20-9-2013/

Streľby_v_KK_2013_053 Streľby_v_KK_2013_028 Streľby_v_KK_2013_002