Stretnutie veliteľa Opravárenského práporu s jubilantami ZVSR – Klub Martin-Podháj

V priestoroch Opravárenského práporu sa 13. decembra 2018 konalo stretnutie členov Klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky – Martin-Podháj. Bývalých príslušníkov ozbrojených síl privítal veliteľ práporu podplukovník Rastislav Bodik. Stáva sa už tradíciou, že spolupráca medzi veliteľom Opravárenského práporu a predsedom zväzu podplukovníkom vo výslužbe Jozefom Surmanom prináša výsledky v podobe pravidelných stretnutí členov zväzu na pôde Opravárenského práporu. V rámci stretnutia boli odovzdané pamätné listy a upomienkové predmety pri príležitosti životných jubileí u viacerých členov. Účastníci si zaspomínali na spoločnú prácu, na svojich kolegov a nespočetné množstvo zážitkov, ktoré prežili v činnej službe. Aj takýmto spôsobom súčasné velenie Opravárenského práporu prispieva k udržaniu vrelých vzájomných vzťahov s bývalými príslušníkmi ozbrojených síl. Toto stretnutie bolo v spolupráci s Klubom Zväzu vojakov Slovenskej republiky – Martin-Podháj zabezpečené z prostriedkov vojenskej podpornej nadácie. http://oppr.mil.sk/82388/?pg=1