TRX aréna v Prešove vznikla aj vďaka Vojenskej podpornej

Vo vrtuľníkovom krídle v Prešove dali 20. januára do užívania TRX arénu s 10 stanovišťami vybavenými moderným posilňovacím telocvičným náradím. Bude slúžiť predovšetkým na budovanie pevného telesného jadra (vnútorné stabilizačné svaly chrbtice), sily, kondície a prispievať tak k znižovaniu nepriaznivých fyzických účinkov, ktorým je organizmus personálu vystavený počas letu. TRX aréna vznikla aj vďaka prostriedkom ktoré sa podarilo získať prostredníctvom programu Vojaci vojakom Vojenskej podpornej nadácie – teda z vyzbieraných 2 % z daní príslušníkov útvaru, ktorí sa do systému zapojili.

TRX je skratka pre Total-Body Resistance Exercise. Voľne preložené – cviky pre zaťaženie celého tela. Systém TRX ja ťažiskovo postavený na využití dvoch pevných popruhov nastaviteľnej dĺžky zakončených rukoväťami s možnosťou ukotviť aj nohy. Samotné cvičenie prebieha tak, že jedna časť tela je na zemi a druhá je zavesená na TRX. Medzi jeho najväčšie výhody patrí to, že náradie je prenosné. Váži menej ako kilogram a môžete si ho vziať na služobnú cestu, misiu, dovolenku a mať tak stále so sebou posilňovňu na precvičenie celého tela. Systém cvičenia vymyslel Randy Hetrick, ktorý bol 14 rokov vojakom a operačným veliteľom v rámci elitných jednotiek NAVY SEAL. Už počas vojenskej kariéry hľadal s kolegami spôsob, ako sa udržať v kondícii i počas náročných misií, kde absentovalo tradičné cvičebné náradie, alebo ho nebolo kde pre obmedzený priestor rozmiestniť (napríklad niektoré lode či ponorky). Nápad s vybudovaním nového športoviska v Prešove si rýchlo osvojilo aj velenie útvaru a deklarovaná podpora nebola len formálna. Letci si tak vlastne sami sebe, aj s pomocou systému Vojenskej podpornej nadácie, darovali nový telovýchovný stánok na funkčný tréning. Samozrejme, využívať ho môžu aj ostatní vojaci a zamestnanci vrtuľníkového krídla, pričom postup pri jeho zriadení môže byť inšpiráciou aj pre iné útvary.

 Text a foto : nrtm. PaedDr. Bc. Miroslav Štubňa
telovýchovný pracovník vrtuľníkového krídla Prešov

Snímek-019 IMG_1220