Úcta k ženám pri príležitosti ich sviatku

Slávnostný obed pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zorganizoval 6. marca pre profesionálne vojačky a zamestnankyne 12. mechanizovaného práporu veliteľ major Andrej Tvrdoň.
Spolu s náčelníkom štábu 12. mechanizovaného práporu majorom Jozefom Ccsákym poďakoval všetkým ženám za ich príkladnú prácu, obetavosť a starostlivosť. V príjemnej atmosfére obdaroval veliteľ každú z prítomných žien kvetinkou, čo dámy opätovali úprimným úsmevom.
Toto stretnutie sa nám podarilo finančne zabezpečiť za pomoci Vojenskej podpornej nadácie, ktorá sa na začiatku roka 2013 uchádzala o dve percentá z daní. Zriadením nadačného fondu sa vytvoril aktívny a účinný prostriedok “ako sa postarať o vlastných ľudí”.
12. mechanizovaný prápor takto vyzbieral finančné prostriedky, z ktorých časť použil na nákup kvetov, občerstvenia a športových potrieb do útvarovej posilovne pre ženy.

1 3 4