Vianočná nálada s podporou vojenskej nadácie

Príslušníci spojeneckého veliteľstva (JFC) Brunssum v Holandsku zorganizovali v decembri dve spoločenské akcie s cieľom prezentovať OS SR medzinárodnej verejnosti a podporiť spoločné väzby v rámci národnej komunity.

Tak ako každý rok aj tento rok sa v mesiaci december konal tradičný „Christmas Market“ (Vianočné trhy) pod záštitou veliteľa JFC Brunssum, kde Slováci ponúkali vo svojom stánku bryndzovú nátierku, klobásky, parenice, oštiepky, vanilkové rožky, šuhajdy, medovníky a ďalšie tradičné slovenské pochúťky. Na tejto tradičnej akcii sa prezentujú aj príslušníci ďalších armád NATO a zúčastnilo sa na nej niekoľko stoviek ľudí.
Nasledujúci deň sa konala vianočná besiedka pre príslušníkov OS SR pôsobiacich v JFC Brunssum s ich rodinnými príslušníkmi, ako aj pre príslušníkov OS SR z pracoviska v Uedem v Nemecku.

Hneď v úvode starší národný predstaviteľ, brigádny generál Ľubomír Svoboda v krátkosti zhodnotil predchádzajúci rok a poďakoval sa všetkým vojakom za to, že vzorne reprezentujú OS SR v zahraničí. Poďakovanie vyslovil aj manželkám vojakov za podporu, ktorú im poskytujú. Okrem tradičných slovenských jedál, ktoré pripravili predovšetkým manželky vojakov, prišiel hlavne deti obdarovať aj Mikuláš.

Obe podujatia boli za slovenskú stranu čiastočne financované pomocou programu Vzájomná pomoc Vojenskej podpornej nadácie, ktorej fond je tvorený 2% z daní vojakov jednotlivých útvarov a pracovísk, ktorí chcú aj takto s nadáciou spolupracovať.

christmas-market-2 christmas-market-4 christmas-market-6 christmas-market-11 vianocny-vecierok-31

Text a foto nrtm. Miroslav MAKARA, Brunssum