Vlajky hrdosti nad Základňou mobilných KIS

Útvarová komisia zložená z veliacich poddôstojníkov v spolupráci s príslušníkmi Základne mobilných KIS a pod záštitou Vojenskej podpornej nadácie pokračovali v projekte ,,Skrášli svoj útvar“ a zrekonštruovali ďalšie miesto v objekte ružomberských kasární , ktoré sa zmenilo na reprezentačné miesto. Kamenný znak umiestnený na podstavci pred budovou velenia a štábu Základne mobilných KIS a trávnatá plocha sa zmenili na nepoznanie. Ružomberskí špecialisti urobili terénne úpravy, zrekonštruovali podstavec a kamenný znak, natreli obrubníky, osadili vlajkové stožiare a nad hlavami počas slávnostného nástupu zaviali vlajky Základne mobilných KIS a jednotky NATO DCM-C dislokovanej v Považských kasárňach, ktoré pozdvihnú hrdosť profesionálnych vojakov.
Autor: šbnrtm. Ján RENNER
Foto: nrtm. Marián BIELIK

DSC0573 DSC0576 DSC0594 DSC0609