Vojaci z krídla rozdávali radosť

Urobiť radosť a zároveň pomôcť deťom a mládeži z centier pre deti a rodiny (CDR) v tomto predvianočnom čase, to je výzva a príležitosť, ktorej sa zodpovedne chopili profesionáli z prešovského vrtuľníkového krídla a nadviazali tak na projekt „Nájdi si svoj domov“, zameraný na zatraktívnenie vojenskej služby a realizovaný aj v našom vrtuľníkovom krídle.Vecné a finančné dary vojakov a zamestnancov útvaru, ako aj športové potreby, hry a knihy zakúpené s pomocou Vojenskej podpornej nadácie odovzdali vojaci 18. decembra 2020 deťom a mládeži v Košických CDR na Hurbanovej a Uralskej ulici, ako aj v mestskej časti Košická Nová Ves.Vzhľadom k nepriaznivej situácii spojenej s pandémiou COVID-19 sa nám podarilo s deťmi stretnúť len vo veľmi úzkom kruhu a darčeky si prevzali  riaditeľky a vychovávateľky menovaných centier.V mene veliteľa vrtuľníkového krídla plukovníka Petra Kríža a všetkých vojakov a zamestnancov centrám prajeme pokojné a radostné prežitie Vianočných sviatkov. https://www.mil.sk/94556/?pg=1