Vojenská podporná nadácia je na Facebooku

Na základe Vašich podnetov sme zriadili Facebookovú stránku, kde sa Vás ešte častejšie budeme snažiť informovať o aktuálnom dianí vo Vojenskej podpornej nadácii.

Oficiálnu stránku Vojenskej podpornej nadácie na Facebooku môžete nájsť na URL: https://www.facebook.com/vojenskapodpornanadacia/.

Ďakujeme a prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov.

Tím Vojenskej podpornej nadácie