Vojenská podporná nadácia podporila odkaz SNP

Spolu s Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR a mestom Považská Bystrica sa Vojenská podporná nadácia podieľala 27. augusta na organizácii oblastných osláv 75. výročia Slovenského národného povstania v Považskej Bystrici. Na slávnostnom podujatí bol prítomný vojenský predstaviteľ SR vo Vojenskom výbore NATO a EÚ v Bruseli generálmajor Ondřej Novosad, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátor Považskej Bystrice a zároveň predseda oblastného výboru SZPB pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava Karol Janas, primátorka Púchova Katarína Heneková, primátor Ilavy Viktor Wiedermann, člen Ústrednej rady SZPB Juraj Drotár a ďalší hostia. Generálmajor Novosad prítomných pozdravil aj v mene náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka. SNP označil za jednu z najdôležitejších súčastí slovenskej histórie a ocenil, že aj keď tunajší región nebol v centre Povstania, ilegálna odbojové činnosť občanov a boj viacerých partizánskych skupín v horách bol jednoznačným prejavom protifašistického zmýšľania a úsilia o zmenu vtedajšieho režimu.

Oblastné oslavy SNP pokračovali v považskobystrickom Evanjelickom kostole ekumenickou pobočnosťou, ktorú viedli evanjelický kňaz – generálny duchovný Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby plukovník Marián Bodolló a spolu s ním katolícky duchovný podplukovník Jozef Paluba, vikár ordinariátu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Záver osláv tvorilo uvedenie do života publikácie Okamihy vzdoru v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava, ktorú vydala Vojenská podporná nadácia. Knihu o protifašistickom odboji v uvedenom regióne začal písať pred troma desaťročiami účastník SNP Vladimír Fraňo. Nevládal ju však dokončiť a pred svojou smrťou v roku 2012 o to požiadal ako rodáka z regiónu, publicistu Pavla Vitka. Ten knihu rozšíril o príbehy bojovníkov proti fašizmu z uvedeného regiónu aj na zahraničných protifašistických bojiskách druhej svetovej vojny a Vojenská podporná nadácie knihu vydala pri príležitosti 75. výročia SNP.

„Vždy nanovo treba hovoriť o nemorálnosti akýchkoľvek ideí a riešení, ktoré vychádzajú z metód využívaných nacizmom a fašizmom. A rovnako tak treba hovoriť o tých, ktorí sa nebáli vo svojich okamihoch vzdoru vzoprieť, aj keď sa spočiatku zdalo, že na úspech nemajú žiadnu šancu,“ povedal pri uvedení knihy správca Vojenskej podpornej nadácie Milan Gajdoš. Dodal, že nadácia sa jednoznačne hlási k odkazu SNP a jeho pripomínanie si bude i naďalej podporovať.