Workoutový areál v priestoroch práporu CSS

V priestoroch práporu CSS nie je veľa možností na športové a telovýchovné aktivity, lebo útvar nedisponuje vlastnou telocvičňou a ani bežeckou dráhou. V snahe o zlepšenie uvedenej situácie vyšla skupina profesionálnych vojakov s vlastnou iniciatívou, – s projektom telocvičného workoutového areálu. Za podpory veliteľa práporu podplukovníka Farkaša sa s nadšením pustili do realizácie projektu v nevyužívanom vonkajšom priestore. Dnes už workoutový areál má konkrétnu podobu a je k dispozícii príslušníkom práporu CSS. Veríme, že v budúcnosti sa areál bude rozrastať o nové zariadenia, aby bol viac využívaný a mohol lepšie slúžiť svojmu účelu. Za realizáciu v mene všetkých príslušníkov práporu ďakujeme hlavne poručíkovi Michalovi Kachmanovi, nadporučíkovi Vladimírovi Germuškovi, desiatnikovi Jánovi Dobiášovi a desiatnikovi Miroslavovi Mitrusovi. Ďalej chceme vyjadriť naše poďakovanie aj Vojenskej podpornej nadácii Bratislava za príspevok na vybudovanie telocvičného areálu. https://www.mil.sk/96484/?pg=1