XVI. ročník medzinárodných streleckých pretekov v Kežmarku

Pri príležitosti 23. Výročia  Ozbrojených síl SR bol dňa 22. septembra 2017 v Kežmarku na krytej strelnici Majer pod lesom vykonaný XVI. ročník Medzinárodných streleckých pretekov v streľbe Pištole 9mm Luger a v streľbe zo Samopalu  vz.58.  Zároveň bol vykonaný VI. ročník súťaže o Putovný pohár prezidenta ZVSR pre najlepšie hodnotené strelecké družstvo ZVSR a V. ročník súťaže o Putovný pohár prednostu Okresného úradu Kežmarok. Aj keď sa jednalo pamätný deň Ozbrojených síl, Ozbrojené sily  SR neboli ochotné streleckú súťaž materiálne, technicky a personálne  podporiť. Zväz vojakov SR klub Kežmarok oslovil predstaviteľov štátnej a verejnej správy, občianske združenia a kluby mesta a okresu Kežmarok. V spolupráci s Okresným úradom Kežmarok, s občianskym združením „Strelecký klub PZ Kežmarok“, s občianskym združením „Vojenský priestor  Javorina“  a neziskovou Vojenskou podpornou nadáciou sa   podarilo klubu vojakov Kežmarok uvedenú akciu vykonať. Za finančnú pomoc treba poďakovať Vojenskej podpornej nadácii ako i všetkým účastníkom streleckých pretekov.Strelieb sa zúčastnilo 17 trojčlenných družstiev , z toho 12 družstiev Klubov Zväzu vojakov . Ďalšie družstvá boli príslušníci policajného zboru, zástupcovia mesta a okresu Kežmarok a hostia, ktorí sa zúčastnili  Mezinárodnej súťaže. Jednalo sa o družstvo Rezerwistow Poľska z mesta Bochňa  a Olkucz. Celkom sa akcie zúčastnilo 65 osôb.

Najlepšie výsledky v družstvách dosiahlo – družstvo MSP Kežmarok 1. (počet bodov 286), druhé miesto obsadilo družstvo  (počet bodov 282) Odbor. Zväz polície Kežmarok, tretie miesto obsadilo družstvo KV Dolný Kubín (počet bodov 282) .

Najlepšie výsledky v jednotlivcoch – muži dosiahol Barta Ján z družstva Odbor. Zväz polície Kežmarok (počet bodov 97), druhé miesto obsadil p. Urgay z družstva MSP Kežmarok  (počet bodov 97), tretie miesto obsadil Muráň Bohuslav z družstva KV Dolný Kubín  (počet bodov 96)

Najlepšie výsledky v streľbe z Pi.vz.82 dosiahol p. Urgay z družstva MSP Kežmarok (počet bodov 50).

Najlepšie výsledky v streľbe z Sa.vz.58 dosiahol  Barta Ján z družstva Odbor. Zväz polície Kežmarok (počet bodov 50) a Dziak Ján z družstva MSP Kežmarok (počet bodov 50).

Najlepšie výsledky v jednotlivcoch – ženy dosiahla p.Sšensná Zdenka z družstva PZ Kežmarok  (počet bodov 95).

Najlepšie výsledky v medzinárodnej súťaži v družstiev – dosiahol Klub Rezerwistov Olkucz – Poľsko (počet bodov 231).

Putovný pohár prednostu OÚ Kežmarok si v roku 2017 si odnieslo družstvo z MSP Kežmarok

Putovný pohár prezidenta ZVSR  si v roku 2017 si odnieslo družstvo KV Dolný Kubín.

Samotná súťaž bola vykonávaná v krásnom prostredí krytej strelnice Majer pod lesom Ľubica za krásneho slnečného počasia, čo prispelo k pohode strelcov. Obohatením programu bola ukážka ručných  zbraní Československej armády zo zbierky p. KOTORU. Na podujatí sa zúčastnil prednostka OÚ Kežmarok p. Havírová,  čestný hosť p. plk. v.v. Paulech tajomník zväzu vojakov SR.

Po streľbách nechýbalo ani občerstvenie v podobe dobrého guľášu z diviny. prítomným za účasť a zdarný priebeh celého podujatia, menovite sa poďakoval všetkým,  ktorí sa podieľali na organizácii a na riadení medzinárodnej streleckej súťaže.

Tajomník KV Kežmarok pplk. v.v. Ing. Ivan Lučanský, mjr. v.z. Ing. Ján Verešpej